trešdiena, 2020. gada 22. jūlijs

Mk.4:26-28

]Dieva valstība ir tāpat, kā kāds cilvēks sēklu met zemē. Un guļ un ceļas, nakti un dienu; un tā sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. Jo zeme pati no sevis nes augļus.