ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

Jes.43:10

Jūs esat Mani liecinieki, saka Tas Kungs.