svētdiena, 2020. gada 7. jūnijs

Ps.98:9

Tas Kungs nāk zemi tiesāt; Viņš tiesās pasauli ar taisnību un tos ļaudis ar tiesu.