svētdiena, 2020. gada 7. jūnijs

Mt.24:14

Evaņģēlijs no (Dieva) valstības visā pasaulē taps sludināts visām tautām, un tad nāks tas gals.