trešdiena, 2020. gada 3. jūnijs

Ps.34:16

Tā Kunga acis lūko uz taisniem, un Viņa ausis uz viņu kliegšanu.