trešdiena, 2020. gada 3. jūnijs

Mt.7:7

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.