pirmdiena, 2020. gada 1. jūnijs

Mt.10:27

Kas jums klusiņām sacīts ausi, to sludinājiet uz jumtiem.