pirmdiena, 2020. gada 1. jūnijs

Jes.44:8

Neizbaiļojaties un nebīstaties, - vai Es to sen jau tev neesmu darījis zināmu un stāstījis? Un jūs esat Mani liecinieki.