pirmdiena, 2020. gada 29. jūnijs

Dan.6:23

Mans Dievs savu eņģeli sūtījis, tas lauvām aizturējis rīkli, ka tie mani nav ievainojuši.