pirmdiena, 2020. gada 29. jūnijs

2.Kor.4:9

Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; mēs topam pie zemes mesti, tomēr neejam bojā.