trešdiena, 2020. gada 5. februāris

Jes.38:20

Tas Kungs ir man par pestīšanu, un mēs dziedāsim savas dziesmas, kamēr dzīvosim Tā Kunga namā.