trešdiena, 2020. gada 5. februāris

Ap.d.3:8

Uzlēcis viņš stāvēja un staigāja un gāja ar tiem Dieva namā, staigādams un lēkdams un Dievu teikdams.