piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Ps.94:14

Tas Kungs neatstums Savus ļaudis un nepametīs Savu mantas tiesu.