piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Fil.3:20

Mūsu dzīvošana ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām To Pestītāju, To Kungu Jēzu Kristu.