piektdiena, 2019. gada 6. decembris

Ps.68:20

Slavēts lai ir Tas Kungs, ikdienas Viņš nes mūsu nastu; Dievs ir mūsu pestīšana.