ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Jņ.4:24

Dievs ir Gars, un kas To pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.