svētdiena, 2019. gada 15. decembris

Ps.65:4

Noziegumi mūs ir pārvarējuši, - mūsu pārkāpumus, tos Tu salīdzini!