svētdiena, 2019. gada 15. decembris

Lk.1:76-78

Tu, bērniņ, tapsi nosaukts tā Visuaugstākā pravietis; un tu Tam Kungam iesi priekšā, Viņa ceļus sataisīt, un Viņa ļaudīm dot pestīšanas atzīšanu uz grēku piedošanu, mūsu Dieva sirsnīgas žēlastības dēļ caur ko tas auseklis no augstības mūs apraudzījis.