svētdiena, 2019. gada 8. decembris

Jņ.7:38

Kas tic uz Mani, kā tie raksti saka, no tā miesas dzīvā ūdens straumes tecēs.