pirmdiena, 2019. gada 9. decembris

5.Moz.1:17

Tiesā jums nebūs uzlūkot vaigu, tāpat mazo kā lielo jums būs klausīt, no neviena jums nebūs bīties, jo tas sods pieder Dievam.