piektdiena, 2019. gada 20. decembris

Jes.50:2

Vai tad Mana roka īsin paīsināta, ka tā nevar atpestīt?