ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Jēk.5:8

Esiet arī jūs pacietīgi, stiprinājiet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.