svētdiena, 2019. gada 10. novembris

Ps.127:1

Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā.