svētdiena, 2019. gada 10. novembris

1.Kor.3:7

Nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.