piektdiena, 2019. gada 8. novembris

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam noziegumus un lūdziet cits par citu, ka topat veseli.