piektdiena, 2019. gada 8. novembris

1.Sam.7:8

Izraēla bērni sacīja uz Samuēli: nemities mūsu dēļ brēkt uz To Kungu, mūsu Dievu.