ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

Ps.105:1

Pateiciet Tam Kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus starp tiem ļaudīm viņa darbus.