ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

1.Jņ.4:14

Mēs esam redzējuši un apliecinājam, ka Tas Tēvs To Dēlu ir sūtījis par pasaules Pestītāju.