pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Fil.2:3-4

Pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu. Nevienam nebūs raudzīt uz to, kas pašam der, bet ikviens lai rauga arī uz to, kas der citiem.