pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Ec.34:2

Vai Izraēla ganiem, kas sevi pašus gana! Vai ganiem nebūs avis ganīt?