pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

Röm.3:22-24

Tur nav nekādas starpības. Jo visi ir grēkojuši, un tiem trūkst teikšanas Dieva priekšā, un top taisnoti bez nopelna no Viņa žēlastības.