pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

2.Moz.33:19

Jo es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un apžēlojos, par ko apžēlojos.