piektdiena, 2019. gada 6. septembris

Rom.12:10

Lai brāļu mīlestība jūsu starpā ir sirsnīga, un godu dodot nākat viens otram pretī.