piektdiena, 2019. gada 6. septembris

Ps.133:1, 3

Redzi, cik jauki un cik mīlīgi, kad brāļi dzīvo vienprātīgi, jo Tas Kungs tur apsola svētību un dzīvību mūžīgi.