svētdiena, 2019. gada 29. septembris

Ps.33:16

Ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, vareno neizglābs viņa lielais stiprums.