svētdiena, 2019. gada 29. septembris

Mt.2:19-20

Kad Erodus bija nomiris, lūk, tad Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās Jāzepam Ēģiptes zemē Un sacīja: celies un ņem To Bērnu un Viņa māti, un ej uz Izraēla zemi; jo tie ir nomiruši, kas tā bērna dvēseli meklēja.