piektdiena, 2019. gada 20. septembris

Jes.29:19

Bēdīgiem būs atkal prieks iekš Tā Kunga, un nabagi starp cilvēkiem līksmosies iekš Izraēla Svētā