ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Ebr.2:1

Tāpēc mums būs jo vairāk vērā ņemt to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka jel netopam aizrauti pazušanā.