trešdiena, 2019. gada 21. augusts

Mih.7:9

Es nesīšu Tā Kunga dusmību, jo es pret viņu esmu grēkojis.