trešdiena, 2019. gada 21. augusts

Jēk.4:10

Pazemojaties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.