piektdiena, 2019. gada 26. jūlijs

Mt.9:13

Jo Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēciniekus.