piektdiena, 2019. gada 26. jūlijs

Cah.1:3

Atgriežaties atkal pie manis, saka Tas Kungs Cebaot, tad es atkal griezīšos pie jums.