svētdiena, 2019. gada 7. jūlijs

Mt.5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti.