pirmdiena, 2019. gada 8. jūlijs

Cah.4:10

Jo kas nicina sīka iesākuma dienu? Jo priecīgi ierauga to loti Zerubabela.