svētdiena, 2019. gada 14. jūlijs

Lk.18:42-43

Jēzus uz aklo sacīja: esi redzīgs, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūdaļ viņš tapa redzīgs un Tam staigāja pakaļ, Dievu teikdams. Un visi ļaudis, kas to redzēja, slavēja Dievu.