pirmdiena, 2019. gada 15. jūlijs

5.Moz.13:4

Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pārbauda, lai var atzīt, vai jūs To Kungu, savu Dievu, mīlat no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.