svētdiena, 2019. gada 23. jūnijs

Rom.5:20

Kur grēks ir vairojies, tur žēlastība vēl vairāk ir vairojusies.