svētdiena, 2019. gada 23. jūnijs

Dan.9:4-5

Ak Kungs, stiprais Dievs, tu lielais un bijājamais, kas derību un žēlastību turi tiem, kas tevi mīl un tura tavu bauslību, mēs esam grēkojuši un netaisnību darījuši.