piektdiena, 2019. gada 28. jūnijs

Rom.12:5-6

Mēs daudzi esam viena miesa iekš Kristus, bet savā starpā mēs esam cits cita locekļi. Un mums ir dažādas dāvanas pēc tās žēlastības.