piektdiena, 2019. gada 28. jūnijs

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo tas ir mūsu Dievs.